در استکبارستیزی، اعتدال معنی نمی دهد!

up
80 محبوبیت
نظر شما