اسلام خودش را نمی تواند جمع کند!

up
63 کاربر رای داده اند
نظر شما