آیت الله حائری: کسانی را به خبرگان بفرستید که دور نخورند

up
127 محبوبیت
نظر شما